MY BATON

導入医療機関実例

CASE STUDIES: MY BATON

「私たちのバトン」 夜間休日の往診代行、ICTを駆使したコールセンターを導入いただいている様々な医療機関の事例を紹介しています。

CLIENTS支援先医療機関

/assets/images/clients/logo/clients_001.png
/assets/images/clients/logo/clients_002.png
/assets/images/clients/logo/clients_003.png
/assets/images/clients/logo/clients_004.png
/assets/images/clients/logo/clients_005.png
/assets/images/clients/logo/clients_006.png
/assets/images/clients/logo/clients_007.png
/assets/images/clients/logo/clients_008.png
/assets/images/clients/logo/clients_009.png
/assets/images/clients/logo/clients_010.png
/assets/images/clients/logo/clients_011.png
/assets/images/clients/logo/clients_012.png
/assets/images/clients/logo/clients_013.png
/assets/images/clients/logo/clients_014.png
/assets/images/clients/logo/clients_015.png
/assets/images/clients/logo/clients_016.png
/assets/images/clients/logo/clients_017.png
/assets/images/clients/logo/clients_018.png
/assets/images/clients/logo/clients_019.png
/assets/images/clients/logo/clients_020.png
/assets/images/clients/logo/clients_021.png
/assets/images/clients/logo/clients_022.png
/assets/images/clients/logo/clients_023.png
/assets/images/clients/logo/clients_024.png
/assets/images/clients/logo/clients_025.png
/assets/images/clients/logo/clients_026.png
/assets/images/clients/logo/clients_027.png
/assets/images/clients/logo/clients_028.png
/assets/images/clients/logo/clients_029.png
/assets/images/clients/logo/clients_030.png
/assets/images/clients/logo/clients_031.png